BAFTA Cymru The Sessions: News, Topical & Current Affairs

Tuesday, 4 October 2022 - 6:30pm
Chapter Arts Centre, Market Road, Canton, Cardiff, CF5 1QE
Cinema 2
Available

A Killing In Tiger Bay, Coronavirus: A Care Home's Story, Covid, y Jab a Ni and No Body Recovered. Join us to hear from the teams behind this year’s nominated News, Current & Topical Affairs programmes.

Ymunwch a ni i glywed oddi wrth y timau tu ôl i’r enwebiadau rhaglenni Newyddion, Cyfoes a Materion Argroenol.

This event is closed for new bookings.

With director/producer Nicola Hendy (Coronavirus: A Care Home's Story), director Gwenfair Griffith (Covid, y Jab a Ni), director/producer Helen Llewelyn (No Body Recovered) and series producer/director Eric Haynes (A Killing In Tiger Bay).

Gyda chyfarwyddwr/cynhyrchwr Nicola Hendy (Coronavirus: A Care Home's Story), chyfarwyddwr Gwenfair Griffith (Covid, y Jab a Ni), chyfarwyddwr /cynhyrchwr Helen Llewelyn (No Body Recovered) a chynhyrchwr/cyfarwyddwr cyfres Eric Haynes (A Killing In Tiger Bay).COVID-19

For the latest venue guidance, please see here. If you have any questions, please contact us here.

I gael y canllawiau lleoliad diweddaraf, gweler yma. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni yma.


Accessibility / Hygyrchedd

BAFTA is an arts charity that is open and welcoming to everyone. This means we want every experience to be as enjoyable and comfortable as possible.

Accompanying assistants, carers or companions can attend free of charge. Please email us here ahead of the event to book this complimentary ticket.

If you are attending one of our events and have access requirements please email us here with as much notice as possible to discuss these with us.

Mae BAFTA yn elusen gelfyddydol sy’n agored ac yn groesawgar i bawb. Mae hyn yn golygu ein bod am i bob profiad fod mor bleserus a chyfforddus â phosibl.


Gall cynorthwywyr, gofalwyr neu gymdeithion sy'n mynd gyda hwy fynychu am ddim. Anfonwch e-bost atom yma cyn y digwyddiad i archebu'r tocyn rhad ac am ddim hwn.

Os ydych yn mynychu un o'n digwyddiadau a bod gennych ofynion mynediad, anfonwch e-bost atom yma gan roi cymaint o rybudd â phosibl i drafod y rhain gyda ni.

Pricing

Tickets
Concessions £4.00
Public Full £6.00