BAFTA Cymru Awards: The Sessions: Short Film

Tuesday, 27 September 2022 - 6:30pm
Chapter Arts Centre, Market Road, Canton, Cardiff, CF5 1QE
Cinema 1
Available

We invite you to see these brilliantly crafted films on the big screen, and hear from the filmmakers behind them.

Rydym yn croesawi chi i weld y ffilmiau bendigedig yma ar y sgrin fawr, a chlywed o’r crefftwyr anhygoel tu ôl iddyn nhw.

This event is closed for new bookings.

With director Mac Dixon (Jackdaw), animator and clean up artist Marcia Rojas (Affairs of the Art), writer/director Sion Thomas (Face Down In The Back Of A Car) and producer/director Toby Cameron (Louder Is Not Always Clearer).

BSL interpretation will be available. If you would benefit from this service, please email ffionc@bafta.org when booking.

Gyda chyfarwyddwr Mac Dixon (Jackdaw), animeiddiwr ac artist glanhau Marcia Rojas (Affairs of the Art), awdur/cyfarwyddwr Sion Thomas (Face Down In The Back Of A Car) a chynhyrchwr/cyfarwyddwr Toby Cameron (Louder Is Not Always Clearer).

Bydd dehongliad BSL ar gael. Os byddech chi’n manteisio gan y gwasanaeth yma, e-bostiwch ffionc@bafta.org wrth fwcio os gwelwch yn dda.


COVID-19

For the latest venue guidance, please see here. If you have any questions, please contact us here.

I gael y canllawiau lleoliad diweddaraf, gweler yma. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni yma.


Accessibility / Hygyrchedd

BAFTA is an arts charity that is open and welcoming to everyone. This means we want every experience to be as enjoyable and comfortable as possible.

BSL interpretation will be available. If you would benefit from this service, please email us when booking.

Accompanying assistants, carers or companions can attend free of charge. Please email us here ahead of the event to book this complimentary ticket.

If you are attending one of our events and have access requirements please email us here with as much notice as possible to discuss these with us.

Mae BAFTA yn elusen gelfyddydol sy’n agored ac yn groesawgar i bawb. Mae hyn yn golygu ein bod am i bob profiad fod mor bleserus a chyfforddus â phosibl.

Bydd dehongliad BSL ar gael. Os byddech chi’n manteisio gan y gwasanaeth yma, e-bostiwch ffionc@bafta.org wrth fwcio os gwelwch yn dda.

Os ydych yn mynychu un o'n digwyddiadau a bod gennych ofynion mynediad, anfonwch e-bost atom yma gan roi cymaint o rybudd â phosibl i drafod y rhain gyda ni.

Gall cynorthwywyr, gofalwyr neu gymdeithion sy'n mynd gyda hwy fynychu am ddim. Anfonwch e-bost atom yma cyn y digwyddiad i archebu'r tocyn rhad ac am ddim hwn.Pricing

Tickets
Concessions £4.00
Public Full £6.00