Join us for an in-depth discussion with the Editors behind this year’s nominated programmes, from scripted to factual. They’ll be discussing the creative process, challenges involved and how they help piece together that final product.
"> Join us for an in-depth discussion with the Editors behind this year’s nominated programmes, from scripted to factual. They’ll be discussing the creative process, challenges involved and how they help piece together that final product.
"> View Event

BAFTA Cymru Awards: The Sessions - The Craft of Editing / Y Grefft o Olygu

Thursday, 21 October 2021 - 6:00pm
Online Events
Online - Zoom Webinar
Join us for an in-depth discussion with the Editors behind this year’s nominated programmes, from scripted to factual. They’ll be discussing the creative process, challenges involved and how they help piece together that final product.
This event is closed for new bookings.

This event is part of the line-up for BAFTA Cymru Awards: The Sessions an event-series celebrating nominees and nominated programmes from the 2021 British Academy Cymru Awards. 


Confirmed speakers:

AL EDWARDS (Critical: Coronavirus in Intensive Care)

ELEN PIERCE LEWIS (White Lines)

SARA JONES (Gangs of London and His Dark Materials)


This session will be in Welsh with English translation audio available.


Click 'Register' to gain access to the Zoom webinar where this Q&A will be held. For further information on how to register, click here.

By registering for this event, you agree to the terms and conditions listed below:

Please see here for our Academy Screenings and Events Code

Please see here for our Public Online Events CodeYmunwch â ni am drafodaeth fanwl gyda'r Golygyddion y tu ôl i'r rhaglenni a enwebwyd eleni o rai wedi sgriptio i rai ffeithiol. Byddent yn trafod y broses greadigol, yr heriau dan sylw a sut y maent yn helpu i lunio'r cynnyrch terfynol hwnnw. 


Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o'r rhaglen ar gyfer Ngwobrau BAFTA Cymru 2021: Y Sesiynau, cyfres digwyddiadau sy'n dathlu enwebeion a rhaglenni enwebedig Gobrau yr Academi Brydeinig yng Nghymru. 


Siaradwyr Wedi'u Cadarnhau:

AL EDWARDS (Critical: Coronavirus in Intensive Care)

ELEN PIERCE LEWIS (White Lines)

SARA JONES (Gangs of London and His Dark Materials)Cliciwch 'Cofrestru' i gael mynediad i weminar Zoom lle cynhelir y sesiwn Holi ac Ateb hwn. I gael rhagor o wybodaeth am sut i gofrestru, cliciwch yma.

Trwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych chi'n cytuno i'r telerau ac amodau a restrir isod:

Gweler yma am ein Côd Sgrînio a Digwyddiadau Academi

Gweler yma am ein Côd Digwyddiadau Ar-lein Cyhoeddus