BAFTA Cymru Awards: The Sessions - Creating A Successful Short / Creu Ffilm Fer Llwyddiannus

Tuesday, 19 October 2021 - 6:00pm
Online Events
Online - Zoom Webinar
A look into how these nominees created this year’s nominated Short Films. Learn how they captivate an audience in 40 minutes or less.
This event is closed for new bookings.

This event is part of the line-up for BAFTA Cymru Awards: The Sessions an event-series celebrating nominees and nominated programmes from the 2021 British Academy Cymru Awards. 


Confirmed speakers:

ALICE MCKEE (The Nest)

LINDSAY WALKER (The Welshman)

RHYS MARC JONES (Father of the Bride)

TINA PASOTRA & ALICE LUSHER (I Choose)

Hosted by Megan MitchellClick 'Register' to gain access to the Zoom webinar where this Q&A will be held. For further information on how to register, click here.

By registering for this event, you agree to the terms and conditions listed below:

Please see here for our Academy Screenings and Events Code

Please see here for our Public Online Events CodeCipolwg ar sut y crëwyd y ffilmiau fer ag enwebwyd eleni. Dysgwch sut mae'r enwebeion hyn yn swyno cynulleidfa mewn 40 munud neu lai.

Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o'r rhaglen ar gyfer Ngwobrau BAFTA Cymru 2021: Y Sesiynau, cyfres digwyddiadau sy'n dathlu enwebeion a rhaglenni enwebedig Gobrau yr Academi Brydeinig yng Nghymru. 


Siaradwyr Wedi'u Cadarnhau:

ALICE MCKEE (The Nest)

LINDSAY WALKER (The Welshman)

RHYS MARC JONES (Father of the Bride)

TINA PASOTRA & ALICE LUSHER (I Choose)

Mewn sgwrs gyda Megan Mitchell


Cliciwch 'Cofrestru' i gael mynediad i weminar Zoom lle cynhelir y sesiwn Holi ac Ateb hwn. I gael rhagor o wybodaeth am sut i gofrestru, cliciwch yma.

Trwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych chi'n cytuno i'r telerau ac amodau a restrir isod:

Gweler yma am ein Côd Sgrînio a Digwyddiadau Academi

Gweler yma am ein Côd Digwyddiadau Ar-lein Cyhoeddus