BAFTA Cymru Awards: The Sessions - Making a Documentary / Gwneud Rhaglen Ddogfen

Wednesday, 20 October 2021 - 6:00pm
Online Events
Online - Zoom Webinar

Hear from the makers of this year’s nominated Single Documentaries. Insights into their craft and how they re-tell compelling real life stories on screen.

This event is closed for new bookings.

This event is part of the line-up for BAFTA Cymru Awards: The Sessions an event-series celebrating nominees and nominated programmes from the 2021 British Academy Cymru Awards. 


Confirmed speakers:

GWENLLIAN HUGHES (Rhod Gilbert: Stand Up to Infertility)

LAURA MARTIN ROBINSON (Strictly Amy: Crohn's and Me)

LIANA STEWART (Black and Welsh)

LUKE PAVEY (Critical: Coronavirus in Intensive Care)


Click 'Register' to gain access to the Zoom webinar where this Q&A will be held. For further information on how to register, click here.

By registering for this event, you agree to the terms and conditions listed below:

Please see here for our Academy Screenings and Events Code

Please see here for our Public Online Events CodeClywch gan wneuthurwyr y Rhaglenni Dogfen Sengl a enwebwyd eleni. Cipolwg ar eu crefft a sut maen nhw'n ail-adrodd straeon bywyd go iawn ar y sgrin.

Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o'r rhaglen ar gyfer Ngwobrau BAFTA Cymru 2021: Y Sesiynau, cyfres digwyddiadau sy'n dathlu enwebeion a rhaglenni enwebedig Gobrau yr Academi Brydeinig yng Nghymru. 


Siaradwyr Wedi'u Cadarnhau:

GWENLLIAN HUGHES (Rhod Gilbert: Stand Up to Infertility)

LAURA MARTIN ROBINSON (Strictly Amy: Crohn's and Me)

LIANA STEWART (Black and Welsh)

LUKE PAVEY (Critical: Coronavirus in Intensive Care)


Cliciwch 'Cofrestru' i gael mynediad i weminar Zoom lle cynhelir y sesiwn Holi ac Ateb hwn. I gael rhagor o wybodaeth am sut i gofrestru, cliciwch yma.

Trwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych chi'n cytuno i'r telerau ac amodau a restrir isod:

Gweler yma am ein Côd Sgrînio a Digwyddiadau Academi

Gweler yma am ein Côd Digwyddiadau Ar-lein Cyhoeddus