BAFTA Cymru Awards: The Sessions - Actors in Conversation / Actorion yn Sgwrsio

Monday, 18 October 2021 - 6:00pm
Online Events
Online - Zoom Webinar
A unique opportunity to hear from this year’s Actor and Actress nominees as they discuss their nominated work.
This event is closed for new bookings.

This event is part of the line-up for BAFTA Cymru Awards: The Sessions an event-series celebrating nominees and nominated programmes from the 2021 British Academy Cymru Awards.


Confirmed speakers:

ALEXANDRIA RILEY (The Pembrokeshire Murders)

ANDRIA DOHERTY (It’s A Sin)

CALLUM SCOTT HOWELLS (It’s A Sin)

KEITH ALLEN (The Pembrokeshire Murders)

MARK LEWIS JONES (Gangs of London)

MORFYDD CLARK (Saint Maud)

Hosted by Celyn Jones


Click 'Register' to gain access to the Zoom webinar where this Q&A will be held. For further information on how to register, click here.

By registering for this event, you agree to the terms and conditions listed below:

Please see here for our Academy Screenings and Events Code

Please see here for our Public Online Events Code


Cyfle unigryw i glywed gan actorion eleni wrth iddynt drafod eu gwaith enwebiedig.

Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o'r rhaglen ar gyfer Ngwobrau BAFTA Cymru 2021: Y Sesiynau, cyfres digwyddiadau sy'n dathlu enwebeion a rhaglenni enwebedig Gobrau yr Academi Brydeinig yng Nghymru.


Siaradwyr Wedi'u Cadarnhau:

ANDRIA DOHERTY (It’s A Sin)

ALEXANDRIA RILEY (The Pembrokeshire Murders)

CALLUM SCOTT HOWELLS (It’s A Sin)

KEITH ALLEN (The Pembrokeshire Murders)

MARK LEWIS JONES (Gangs of London)

MORFYDD CLARK (Saint Maud)

Mewn sgwrs gyda Celyn Jones


Cliciwch 'Cofrestru' i gael mynediad i weminar Zoom lle cynhelir y sesiwn Holi ac Ateb hwn. I gael rhagor o wybodaeth am sut i gofrestru, cliciwch yma.

Trwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych chi'n cytuno i'r telerau ac amodau a restrir isod:

Gweler yma am ein Côd Sgrînio a Digwyddiadau Academi

Gweler yma am ein Côd Digwyddiadau Ar-lein Cyhoeddus