BAFTA TV Preview: Fflam / Cipolwg BAFTA: Fflam

Thursday, 4 March 2021 - 6:00pm
Online, Online
Zoom Webinar

Join us in a Q&A session with practitioners from the show to gain craft insights into the making of Fflam and the challenges of filming during Covid-19. 

Ymunwch â ni mewn sesiwn holi ac ateb gydag ymarferwyr y ddrama i gael mewnwelediad i’r crefft o gynhyrchu Fflam a heriau ffilmio yn ystod Covid-19

This event is closed for new bookings.

Fflam is S4C’s first multi-lingual drama. Produced by Vox Pictures (Un Bore Mercher / Keeping Faith), it is a contemporary story of passion and grief that raises the question of whether rekindling an old flame will result in fingers being burnt?

The session is chaired by BAFTA Cymru Chair Angharad Mair, and speakers will include cast, crew and S4C’s Drama Commissioner, Gwenllian Gravelle.

Watch the drama so far on
S4C Clic
https://www.s4c.cymru/clic/programme/811054002
BBC iPlayer
https://www.bbc.co.uk/iplayer/episodes/p095bwxm/fflam

English translation will be available for this event. 

Click 'Register' to gain access to the Zoom webinar where this Q&A will be held. For further information on how to register, click here.

By registering for this event, you agree to the terms and conditions listed below:

Please see here for our Academy Screenings and Events Code
Please see here for our Public Online Events Code


Fflam yw’r ddrama amlieithog gyntaf wedi’i chomisiynu gan S4C. Wedi ei chynhyrchu gan Vox Pictures (Un Bore Mercher / Keeping Faith), dyma gyfres gyfoes sy’n ymdrin ag angerdd a galar wrth godi’r cwestiwn a yw’n hawdd cynnau tân ar hen aelwyd?

Cadeirir y sesiwn gan Gadeirydd BAFTA Cymru, Angharad Mair, a bydd siaradwyr yn cynnwys cast, criw a Chomisiynydd Drama S4C, Gwenllian Gravelle.

Gwyliwch y ddrama hyd yma ar
S4C Clic
https://www.s4c.cymru/clic/programme/811054002
BBC iPlayer
https://www.bbc.co.uk/iplayer/episodes/p095bwxm/fflam

Bydd cyfieithiad Saesneg ar gael ar gyfer y digwyddiad hwn.

Cliciwch 'Cofrestru' i gael mynediad i'r webinar Zoom lle cynhelir y sesiwn Holi ac Ateb hwn.   Am fwy o wybodaeth ar sut i gofrestru, cliciwch yma.  

Trwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych chi'n cytuno i'r telerau ac amodau a restrir isod:

Gweler yma am ein Cod Dangosiadau a Digwyddiadau yr Academi
Gweler yma am ein Cod Digwyddiadau Cyhoeddus Ar-lein

With thanks to S4C / Gyda diolch i S4C