Bydd rhai o enwebeion eleni yn trafod sut y gwnaethant paratoi ar gyfer eu perfformiadau a’r prosiect a’r heriau wrth ddod â’r perfformiadau pwerus i’n sgrîn.


">

Bydd rhai o enwebeion eleni yn trafod sut y gwnaethant paratoi ar gyfer eu perfformiadau a’r prosiect a’r heriau wrth ddod â’r perfformiadau pwerus i’n sgrîn.


"> View Event

Cymru Awards: The Sessions - Actors in Conversation

Friday, 23 October 2020 - 6:00pm
Online Events
Online - Zoom Webinar

This year’s nominees will discuss how they approached their performances, preparation for the project and the challenges in bringing these powerful performers to our screens.


Bydd rhai o enwebeion eleni yn trafod sut y gwnaethant paratoi ar gyfer eu perfformiadau a’r prosiect a’r heriau wrth ddod â’r perfformiadau pwerus i’n sgrîn.


This event is closed for new bookings.

This event is part of the line-up for Cymru Awards: The Sessions an event-series celebrating nominees and nominated programmes from the British Academy Cymru Awards.

This is the first time the series will be held in Wales and follows popular sessions held preceding the British Academy Television Awards.

Speakers:
DAFNE KEEN (His Dark Materials) 
GABRIELLE CREEVY (In My Skin) 
JONATHAN PRYCE (The Two Popes)
SION DANIEL YOUNG (The Left Behind) 

Hosted by Celyn Jones 

Click 'Register' to gain access to the Zoom webinar where this Q&A will be held. For further information on how to register, click here.

By registering for this event, you agree to the terms and conditions listed below:

Please see here for our Academy Screenings and Events Code

Please see here for our Public Online Events Code


Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o'r rhaglen ar gyfer Gwobrau Cymru: Y Sesiynau, cyfres digwyddiadau sy'n dathlu enwebeion a rhaglenni enwebedig Gobrau yr Academi Brydeinig yng Nghymru.

Dyma'r tro cyntaf i'r gyfres gael ei chynnal yng Nghymru ac mae'n dilyn sesiynau poblogaidd a gynhelir cyn Gwobrau Teledu'r Academi Brydeinig.

Siaradwyr: 
DAFNE KEEN (His Dark Materials) 
GABRIELLE CREEVY (In My Skin) 
JONATHAN PRYCE (The Two Popes)
SION DANIEL YOUNG (The Left Behind) 

Mewn sgwrs gyda Celyn Jones. 

Cliciwch 'Cofrestru' i gael mynediad i weminar Zoom lle cynhelir y sesiwn Holi ac Ateb hwn. I gael rhagor o wybodaeth am sut i gofrestru, cliciwch yma.

Trwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych chi'n cytuno i'r telerau ac amodau a restrir isod:

Gweler yma am ein Côd Sgrînio a Digwyddiadau Academi

Gweler yma am ein Côd Digwyddiadau Ar-lein Cyhoeddus