Ymunwch â ni am drafodaeth fanwl gyda’r cynhyrchwyr y tu ôl i’r enwebiadau Drama Deledu eleni. Byddwn yn trafod y broses greadigol a'r heriau sy'n gysylltiedig â chynhyrchu drama lwyddiannus.

">

Ymunwch â ni am drafodaeth fanwl gyda’r cynhyrchwyr y tu ôl i’r enwebiadau Drama Deledu eleni. Byddwn yn trafod y broses greadigol a'r heriau sy'n gysylltiedig â chynhyrchu drama lwyddiannus.

"> View Event

Cymru Awards: The Sessions - Making a TV Drama

Wednesday, 21 October 2020 - 6:00pm
Online Events
Online - Zoom Webinar

Join us for an in-depth discussion with the producers behind this year’s TV Drama nominations. We’ll be discussing the creative process and challenges involved in producing a successful drama. 


Ymunwch â ni am drafodaeth fanwl gyda’r cynhyrchwyr y tu ôl i’r enwebiadau Drama Deledu eleni. Byddwn yn trafod y broses greadigol a'r heriau sy'n gysylltiedig â chynhyrchu drama lwyddiannus.

This event is closed for new bookings.

This event is part of the line-up for Cymru Awards: The Sessions an event-series celebrating nominees and nominated programmes from the British Academy Cymru Awards.

This is the first time the series will be held in Wales and follows popular sessions held preceding the British Academy Television Awards.

Speakers:
ADRIAN BATE, Executive Producer (Un Bore Mercher / Keeping Faith) 
JANE TRANTER, Executive Producer (His Dark Materials)
NERYS EVANS, Executive Producer (In My Skin)

TRACIE SIMPSON, Producer (The Left Behind)

Hosted by Clare Hudson, 

Click 'Register' to gain access to the Zoom webinar where this Q&A will be held. For further information on how to register, click here.

By registering for this event, you agree to the terms and conditions listed below:

Please see here for our Academy Screenings and Events Code

Please see here for our Public Online Events Code


Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o'r rhaglen ar gyfer Gwobrau Cymru: Y Sesiynau, cyfres digwyddiadau sy'n dathlu enwebeion a rhaglenni enwebedig Gobrau yr Academi Brydeinig yng Nghymru.

Dyma'r tro cyntaf i'r gyfres gael ei chynnal yng Nghymru ac mae'n dilyn sesiynau poblogaidd a gynhelir cyn Gwobrau Teledu'r Academi Brydeinig.

Siaradwyr: 

ADRIAN BATE, Cynhyrchydd Gweithredol (Un Bore Mercher / Keeping Faith) 
JANE TRANTER, Cynhyrchydd Gweithredol (His Dark Materials)
NERYS EVANS, Cynhyrchydd Gweithredol (In My Skin)
TRACIE SIMPSON, Cynhyrchydd (The Left Behind)

Mewn sgwrs gyda Clare Hudson, 

Cliciwch 'Cofrestru' i gael mynediad i weminar Zoom lle cynhelir y sesiwn Holi ac Ateb hwn. I gael rhagor o wybodaeth am sut i gofrestru, cliciwch yma.

Trwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych chi'n cytuno i'r telerau ac amodau a restrir isod:

Gweler yma am ein Côd Sgrînio a Digwyddiadau Academi

Gweler yma am ein Côd Digwyddiadau Ar-lein Cyhoeddus