Masterclass: In My Skin

Wednesday, 3 June 2020 - 8:00pm
Online Events
Online - Zoom Webinar

ONLINE: ZOOM WEBINAR

A masterclass with writer Kayleigh Llewellyn (Stella), director Lucy Forbes (End of the F***ing World), executive producer Nerys Evans (Catastrophe) and actors Jo Hartley (After Life) and Gabrielle Creevy (Gwaith/Cartref).


Dosbarth meistr gyda'r awdur Kayleigh Llewellyn (Stella), y cyfarwyddwr Lucy Forbes (End of the F***ing World), y cynhyrchydd gweithredol Nerys Evans (Catastrophe) a'r actorion Jo Hartley (After Life) a Gabrielle Creevy (Gwaith / Cartref).

This event is closed for new bookings.

ONLINE: ZOOM WEBINAR

Join the BAFTA Cymru-winning creative team and cast of In My Skin for a masterclass with writer Kayleigh Llewellyn (Stella), director Lucy Forbes (End of the F***ing World), executive producer Nerys Evans (Catastrophe) and actors Jo Hartley (After Life) and Gabrielle Creevy (Gwaith/Cartref).

Shot in Cardiff, the series follows the double life led by 16-year-old Bethan Gwyndaf (Creevy) as she navigates school and a troubled home life that sees her bipolar mother Katrina (Hartley) sectioned by the crisis team at a psychiatric hospital. Her alcoholic father displays a lack of compassion to the situation, and Bethan fights hard to hide the truth of the life she really leads from her best friends, Travis and Lydia, and her teachers.

The session will focus on the making of the darkly comic BBC hit, and give a detailed look at the development process from the initial script to filming the pilot, and then on to first full series.

Hosted by BBC presenter Alexandra Humphreys.

You can watch the series now on BBC IPlayer.

Click 'Register' to gain access to the Zoom webinar where this session will be held. For further information on how to register, click here.


Ymunwch â thîm creadigol buddugol BAFTA Cymru a greodd In My Skin ar gyfer dosbarth meistr gyda’r awdur Kayleigh Llewellyn (Stella), y cyfarwyddwr Lucy Forbes (End of the F***ing World), y cynhyrchydd gweithredol Nerys Evans (Catastrophe) a’r actorion Jo Hartley (After Life) a Gabrielle Creevy (Gwaith/Cartref).

Wedi'i saethu yng Nghaerdydd, mae'r gyfres yn dilyn y bywyd dwbl dan arweiniad Bethan Gwyndaf (Creevy) 16 oed wrth iddi lywio'r ysgol a bywyd cartref cythryblus sy'n gweld ei mam deubegwn Katrina (Hartley) yn cael ei gwahanu gan y tîm argyfwng mewn ysbyty seiciatryddol. Mae ei thad alcoholig yn dangos diffyg tosturi tuag at y sefyllfa, ac mae Bethan yn ymladd yn galed i guddio gwirionedd y bywyd y mae hi wir yn ei arwain oddi wrth ei ffrindiau gorau, Travis a Lydia, a'i hathrawon.

Bydd y sesiwn yn canolbwyntio ar wneud y comedi tywyll ar gyfer y BBC, ac yn rhoi golwg fanwl ar y broses ddatblygu o'r sgript gychwynnol i ffilmio'r peilot, ac yna ymlaen i'r gyfres lawn gyntaf.

Yn cael ei gynnal gan gyflwynydd BBC Alexandra Humphreys.

Gallwch wylio'r gyfres nawr ar BBC IPlayer.

Cliciwch 'Cofrestru' i gael mynediad i weminar Zoom lle cynhelir y sesiwn hon. I gael rhagor o wybodaeth am sut i gofrestru, cliciwch yma.