Login or register to access all of our events.

Chevron left icon Back to events
The Future: Welsh language film and TV | Y Dyfodol: Ffilm a Theledu trwy gyfrwng y Gymraeg
 • Closed
 • Closed to new bookings

The Future: Welsh language film and TV | Y Dyfodol: Ffilm a Theledu trwy gyfrwng y Gymraeg

 • Calendar icon Sat 20 May 2023, 2:45pm
 • Map pin icon Cardiff and Vale College, Room 3

The session will focus on the success of Welsh film and TV, exploring writing, performing and current opportunities.

This event will run for 1 hour.

Please Login to your account by clicking the button above in order to book tickets to this event.


Bydd y sesiwn hon yn canolbwyntio a’r llwyddiant Ffilm a Theledu Cymraeg, gan archwilio ysgrifennu, perfformio a chyfleoedd cyfredol.

Bydd y digwyddiad yma yn para 1 awr.


Speakers/Siaradwyr

Gwenllian Gravelle, Drama Commissioner S4C (Keeping Faith, The Light in the Hall, The Feast)

Lily Beau, Actress (Y Sŵn, he Light in the Hall, Hidden)

Roger Williams, Writer/Producer (Y Sŵn, The Feast, Bang)


Cardiff and Vale College,City Centre Campus, Dumballs Rd, Cardiff CF10 5FE

By purchasing a ticket for this event, you agree to the terms and conditions listed in our Academy Screenings and Events Code.

Trwy brynnu tocyn ar gyfer y digwyddiad yma, rydych yn cytuno i'r telerau ac amodau yn ein Academy Screenings and Events Code.


If you have any issues booking a ticket or if you would like to join the waiting list for this event, please email Cymru@bafta.org

Os yr ydych yn cael problemau yn mynychu tocyn neu os yr hoffech chi ymuno a’r waiting list, e-bostiwch Cymru@bafta.org os gwelwch yn dda.

Accessibility

BAFTA is an arts charity that is open and welcoming to everyone. This means we want every experience to be as enjoyable and comfortable as possible.

Please be advised:

 • If you are attending one of our events in Wales and have access requirements, then please email Cymru@bafta.org with as much notice as possible to discuss these with us.
 • If you would prefer to speak to someone over the phone to discuss access requirements, please call our dedicated reception team on 02920 223 898.
 • If you are a wheelchair user then please email Cymru@bafta.org to book your space alongside any accompanying guest(s), with as much notice as possible.
 • If you require BSL translation, please email Cymru@bafta.org to request this with as much notice as possible.
 • If you are visually impaired and require seats in the front row, please email Cymru@bafta.org to book your space alongside any accompanying guest(s), with as much notice as possible.
 • If you require additional leg room, please email Cymru@bafta.org to book a space in the front, where additional leg room is available.
 • Accompanying assistants, carers or companions can attend free of charge. Please email Cymru@bafta.org ahead of the event to book this complimentary ticket.

Hygyrchedd

Mae BAFTA yn elusen gelfyddydol sy’n agored ac yn groesawgar i bawb. Mae hyn yn golygu ein bod am i bob profiad fod mor bleserus a chyfforddus â phosibl.

 • Os ydych yn mynychu un o'n digwyddiadau yng Nghymru a bod gennych ofynion mynediad, anfonwch e-bost i Cymru@bafta.org gan roi cymaint o rybudd â phosibl i drafod y rhain gyda ni.
 • Os bydd gwell gennych chi i siarad â rhywun dros y ffon i drafod eich gofynion mynediad, galwch ein tîm derbynfa os gwelwch yn dda ar 02920 223 898.
 • Os yr ydych yn defnyddio cadair olwyn cysylltwch â Cymru@bafta.org i archebu lle ar bwys rhywun penodol, gan roi cymaint o rybudd â phosibl.
 • Os yr ydych angen dehongliad BSL, e-bostiwch Cymru@bafta.org i fanteisio ar hyn gan roi cymaint o rybudd â phosibl.
 • Os oes gennych chi nam ar y golwg ac angen seddi yn y llinell blaen, e-bostiwch Cymru@bafta.org i archebu’ch lle gan roi cymaint o rybudd â phosibl os gwelwch yn dda.
 • Os yr ydych chi angen gwagle ychwanegol i’ch coesau, e-bostiwch Cymru@bafta.org i archebu lle yn y blaen os gwelwch yn dda, lle mae gwagle ychwanegol ar gael.
 • Gall unrhyw ofalwyr a chynorthwyydd mynychu’r digwyddiad am ddim. E-bostiwch Cymru@bafta.org cyn y digwyddiad i archebu’r tocyn am ddim os gwelwch yn dda.

Pricing

 • Public
  £3.00
Login Chevron right icon