How to Direct Your First Hour in TV | Sut i Gyfarwyddo’ch Awr Gyntaf o Deledu

Saturday 20 May 2023 - 1:30pm
Cardiff and Vale College
Room 3
Limited Availability

The directors behind some of your favourite shows share what it takes to create your first hour of television.

This event will run for 1 hour.

This event is closed for new bookings.

Mae'r cyfarwyddwyr y tu ôl i rai o'ch hoff sioeau yn rhannu'r hyn sydd ei angen i greu eich awr gyntaf o deledu.

Bydd y digwyddiad yma yn para 1 awr.

Speakers/Siaradwyr:

Anne Gallagher (Producer/Director, Hugh's Wild West)

Poppy Goodheart (Producer/Director, Get Britain Working, Forensics)

William McGregor (Director/Writer, Lockwood & Co, His Dark Materials)

Hosted by Simon Greenwood (Series and Executive Producer, Yeti Television)

Cardiff and Vale College,City Centre Campus, Dumballs Rd, Cardiff CF10 5FE

By purchasing a ticket for this event, you agree to the terms and conditions listed in our Academy Screenings and Events Code.

Trwy brynnu tocyn ar gyfer y digwyddiad yma, rydych yn cytuno i'r telerau ac amodau yn ein Academy Screenings and Events Code.


If you have any issues booking a ticket or if you would like to join the waiting list for this event, please email Cymru@bafta.org

Os yr ydych yn cael problemau yn mynychu tocyn neu os yr hoffech chi ymuno a’r waiting list, e-bostiwch Cymru@bafta.org os gwelwch yn dda.

Accessibility

BAFTA is an arts charity that is open and welcoming to everyone. This means we want every experience to be as enjoyable and comfortable as possible.

Please be advised:

Hygyrchedd

Mae BAFTA yn elusen gelfyddydol sy’n agored ac yn groesawgar i bawb. Mae hyn yn golygu ein bod am i bob profiad fod mor bleserus a chyfforddus â phosibl.

Pricing

Tickets
Public £3.00
This event is closed for new bookings.