My First 3 Years in Games | Fy 3 Blynedd Cyntaf mewn Gemau

Saturday 20 May 2023 - 10:30am
Cardiff and Vale College
Room 3
Available

This session will explore your early years working in the industry - how you can approach your career, develop your experience and skills in the games sector.

This event will run for 1 hour.

This event is closed for new bookings.

Bydd y sesiwn hon yn archwilio eich blynyddoedd cynnar yn gweithio yn y diwydiant - sut y gallwch chi nesáu at eich gyrfa ac datblygu eich profiad a'ch sgiliau yn y sector gemau.

Bydd y digwyddiad yma yn para 1 awr.


Speakers/Siaradwyr:

Giles Armstrong (Freelance Games Writer, Assassin's Creed Mirage, Horizon Forbidden West)

Matt Griffiths (Bird in Sky)

Yasmine Latkowski (Composer for TV Games Music Dramaturg, BBC Africa Eye - Faith Under Fire)

Hosted by Professor Sara Pepper OBE, Media Cymru


Cardiff and Vale College,City Centre Campus, Dumballs Rd, Cardiff CF10 5FE

By purchasing a ticket for this event, you agree to the terms and conditions listed in our Academy Screenings and Events Code.

Trwy brynnu tocyn ar gyfer y digwyddiad yma, rydych yn cytuno i'r telerau ac amodau yn ein Academy Screenings and Events Code.

If you have any issues booking a ticket or if you would like to join the waiting list for this event, please email Cymru@bafta.org

Os yr ydych yn cael problemau yn mynychu tocyn neu os yr hoffech chi ymuno a’r waiting list, e-bostiwch Cymru@bafta.org os gwelwch yn dda.

Accessibility

BAFTA is an arts charity that is open and welcoming to everyone. This means we want every experience to be as enjoyable and comfortable as possible.

Please be advised:

Hygyrchedd

Mae BAFTA yn elusen gelfyddydol sy’n agored ac yn groesawgar i bawb. Mae hyn yn golygu ein bod am i bob profiad fod mor bleserus a chyfforddus â phosibl.

Pricing

Tickets
Public £3.00
This event is closed for new bookings.