My First 3 Years in TV | Fy 3 Blynedd Cyntaf ym Myd y Teledu

Saturday 20 May 2023 - 10:30am
Cardiff and Vale College
Room 1
Available

This session will focus on the first few years working in the industry - how emerging talent can approach their career, think about how to develop their skills and manage themselves as a freelancer.

This event will run for 1 hour.

This event is closed for new bookings.

Bydd y sesiwn hon yn canolbwyntio ar yr ychydig flynyddoedd cyntaf o weithio yn y diwydiant – sut gall talent newydd fynd ati i gynllunio eu gyrfa, meddwl am sut i ddatblygu eu sgiliau a rheoli eu hunain fel hunanliwtwyr.

Bydd y digwyddiad yma yn para 1 awr.

Speakers/Siaradwyr:

Alexia Barrett (Development Researcher, Amy Dowden's Dare to Dance, The One Show)

Allison Dowzell (Managing Director Screen Alliance Wales)

Hannah Williams (Business Advisor on Continuing Drama, BBC)

Llew Davies (Finishing Editor, The Lazarus Project, 35 Diwrnod)

Hosted by Rahim Mastafa Offline Editor (Avid) Travel Man, Merlin Secrets & Magic)


Cardiff and Vale College,City Centre Campus, Dumballs Rd, Cardiff CF10 5FE

By purchasing a ticket for this event, you agree to the terms and conditions listed in our Academy Screenings and Events Code.

Trwy brynnu tocyn ar gyfer y digwyddiad yma, rydych yn cytuno i'r telerau ac amodau yn ein Academy Screenings and Events Code.

If you have any issues booking a ticket or if you would like to join the waiting list for this event, please email Cymru@bafta.org

Os yr ydych yn cael problemau yn mynychu tocyn neu os yr hoffech chi ymuno a’r waiting list, e-bostiwch Cymru@bafta.org os gwelwch yn dda.


Accessibility

BAFTA is an arts charity that is open and welcoming to everyone. This means we want every experience to be as enjoyable and comfortable as possible.

Please be advised:

Hygyrchedd

Mae BAFTA yn elusen gelfyddydol sy’n agored ac yn groesawgar i bawb. Mae hyn yn golygu ein bod am i bob profiad fod mor bleserus a chyfforddus â phosibl.

Pricing

Tickets
Public £3.00
This event is closed for new bookings.