My First 3 Years in Film | Fy 3 Blynedd Cyntaf ym Myd Ffilmiau

Saturday 20 May 2023 - 1:30pm
Cardiff and Vale College
Room 1
Available

This session will explore how you can start and grow your film career – we’ll talk about the skills you need, the ways to break into the industry, how to manage both your career and yourself as a freelancer.

This event will run for 1 hour.

This event is closed for new bookings.

Bydd y sesiwn hon yn archwilio sut gallwch ddechrau a datblygu’ch gyrfa ym myd ffilmiau – byddwn yn siarad am y sgiliau y bydd arnoch eu hangen, ffyrdd o ymuno â’r diwydiant, a sut i reoli’ch gyrfa a chi’ch hun fel hunanliwtiwr.

Bydd y digwyddiad yma yn para 1 awr.


Speakers/Siaradwyr:

Andrew Creak (Runner/Filmmaker Doctor Who, The Tuckers)

Faye Hannah, (Head of Skills and Training at Ffilm Cymru Wales)

Jasper Ronconi-Woollard, Production Trainee (Pren ar y Bryn) and Sgil Cymru Apprentice (CRIW)

Ryan Andrew Hooper (Director Hidden Animals, The Toll)

Zillah Bowes (Writer/Director Staying (Aros Mae), Allowed)

Hosted by Erykah Cameron (Freelance Creative)


Cardiff and Vale College,City Centre Campus, Dumballs Rd, Cardiff CF10 5FE


By purchasing a ticket for this event, you agree to the terms and conditions listed in our Academy Screenings and Events Code.

Trwy brynnu tocyn ar gyfer y digwyddiad yma, rydych yn cytuno i'r telerau ac amodau yn ein Academy Screenings and Events Code.

If you have any issues booking a ticket or if you would like to join the waiting list for this event, please email Cymru@bafta.org

Os yr ydych yn cael problemau yn mynychu tocyn neu os yr hoffech chi ymuno a’r waiting list, e-bostiwch Cymru@bafta.org os gwelwch yn dda.


Accessibility

BAFTA is an arts charity that is open and welcoming to everyone. This means we want every experience to be as enjoyable and comfortable as possible.

Please be advised:

Hygyrchedd

Mae BAFTA yn elusen gelfyddydol sy’n agored ac yn groesawgar i bawb. Mae hyn yn golygu ein bod am i bob profiad fod mor bleserus a chyfforddus â phosibl.

Pricing

Tickets
Public £3.00
This event is closed for new bookings.