BAFTA Cymru The Sessions: Breakthrough Cymru

Wednesday 28 September 2022 - 6:30pm
Online Events
Online - Zoom Webinar

Come and meet our Breakthrough Cymru nominees who are making waves in the film and television industry.

Dewch i gwrdd ag ein henwebiadau Cymru Torri Drwodd sy’n gwneud tonnau yn y diwydiant ffilm a theledu.

This event is closed for new bookings.


With director Ben Reed (Portrait of Kaye), director Chloe Fairweather (Dying to Divorce), writer/director Samantha O’Rourke (Mincemeat (On the Edge)) and Presenter Lemarl Freckleton (Curadur).Gyda Chyfarwyddwr Ben Reed (Portrait of Kaye), Cyfarwyddwr Chloe Fairweather (Dying to Divorce) ac Awdur/Cyfarwyddwr Samantha O’Rourke (Mincemeat (On the Edge) a Chyflwynydd Lemarl Freckleton (Curadur).Click 'Register' to gain access to the Zoom webinar where this Q&A will be held. For further information on how to register,click here.


Accessibility

Closed captioning will be available during this Q&A.

BAFTA is an arts charity that is open and welcoming to everyone. This means we want every experience to be as enjoyable and comfortable as possible. If you are attending one of our events and have access requirements please email us here with as much notice as possible to discuss these with us.


Terms and Conditions

By registering for this event, you agree to the terms and conditions listed below:
Please see here for our Academy Screenings and Events Code
Please see here for our Public Online Events Code


Hygyrchedd

Bydd sgrindeitlo byw ar gael yn ystod y sesiwn Holi ac Ateb.

Mae BAFTA yn elusen celfyddydau sy'n cynnig croeso ac yn ar gael i bawb. Mae hyn yn meddwl yr ydyn ni eisiau pob profiad i fod y mwyaf cyfforddus a hwylus ag sy’n bosib. Os yr ydych chi’n mynychu un o’n digwyddiadau ac yn cael anghenion hygyrchedd e-bostiwch ni fan hyn os gwelwch yn dda cyn gynted â phosib er mwyn trafod y rhain gyda ni.


Amodau a Thelerau

Gan gofrestru am y digwyddiad yma, rydych chi’n cytuno i’r amodau a thelerau wedi’u rhestri isod:

Gwelwch fan hyn am ein Harddangosiadau’r Academi ac ein Cod Digwyddiadau os gwelwch yn dda

Gwelwch fan hyn am ein Cod Digwyddiadau Cyhoeddus Ar Lein os gwelwch yn dda


This event is closed for new bookings.